Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłosił przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy, które odbędą się 31 stycznia w godzinach 16:00-18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Osoby chcące kandydować prosimy o zapoznanie się z dokumentami https://niechlow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1246&id=3866, które następnie należy złożyć w terminie do 21 stycznia w urzędzie gminy. Więcej informacji pod numerem telefonu 65 5443246.

granatowy-niebieski-pies-zdjecie-zaginione-zwierze-domowe-plaka_p18711

Z powodu awarii software jest słaba jakość dźwięku. Awaria została już usunięta, przy następnych obradach Sesji Rady Gminy jakość dźwięku zostanie przywrócona.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 377 975,00 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na zadanie pn. "Akademia umiejętności w Gminie Niechlów". Celem konkursu zorganizowanego przez samorząd województwa jest wsparcie dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemią. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyjazdy edukacyjne, wśród których znalazł się m.in. wyjazd do Hydropolis we Wrocławiu, Explora Parku w Wałbrzychu - parku nauki i techniki, Kotliny Kłodzkiej. Wniosek naszej gminy znalazł się wśród 107 wniosków, które takie dofinansowanie otrzymały.
 
brazowy-vintage-zdjecie-kolaz-post-na-facebooku

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje. Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.
W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców
Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

  • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana do końca stycznia.

czyste-powietrze1

 

Serdecznie zapraszamy na kiermasz domowych wypieków, krokietów i pierogów, z którego dochód zostanie przeznaczony leczenie Henryki Dul. Kiermasz odbędzie się 23 stycznia, obok kościoła w Sicinach, po mszach świętych.
Przez cały czas trwania zbiórki można wziąć udział w licytacjach: https://www.facebook.com/groups/171574941795662/ lub wpłacić dowolną kwotę https://zrzutka.pl/g4snxd.
Do zebrania pozostało już tylko 29 815 zł (stan na dzień 18.01.2022 r. godz. 10:25). Kiermasz można wspomóc także piekąc ciasto, które trzeba będzie dostarczyć 22 stycznia (sobota) w godz. 17:00-19:00 na świetlicę wiejską w Sicinach.
271331510_1066929607211768_6739043805397324797_n                                                 271894882_3868663163357800_4405580969495535168_n