Gmina Niechlów

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne przywitanie trzyosobowej rodziny Repatriantów z Kazachstanu przez Przewodniczącego Rady Gminy Niechlów Stanisława Galanta, Zastępcę Wójta Gminy Niechlów Michała Frąckowiaka, Skarbnik Gminy Agnieszkę Przybylską, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie Danutę Nuckowską-Ciulak. oraz przedstawiciela Sicin i Rady Seniorów Józefa Lewczaka. 

Yelena wraz z Mężem Andreyem oraz córką Anastassią przyjechali do Sicin z nadzieją na nowe, lepsze życie. Przygotowane mieszkanie zrobiło na Nich ogromne wrażenie. Mama Pana Andreya- z domu Chmielnicka pochodziła z Polski i stale przekazywała swoim dzieciom pragnienie powrotu do Ojczyzny. Wkrótce, do Sicin przybędzie również Jego brat. Cała rodzina aktualnie stara się pokonać barierę językową i pilnie uczy się języka polskiego. 

Nowi mieszkańcy zostali przywitani z ogromną serdecznością również przez sąsiadów- wcześniej osiedlonych Repatriantów. 

W Kazachstanie do dzisiaj mieszka kilkadziesiąt tysięcy potomków Polaków zesłanych tam w latach 40 ubiegłego wieku.