Gmina Niechlów

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Niechlów w 2021 roku. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 roku do godziny 15:00. Więcej szczegółów: link

ogloszenie-168096