Gmina Niechlów

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne są najważniejszym etapem projektu, który organizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rozpoczęły się  22 grudnia 2020 r. i potrwają aż do 22 czerwca 2021 r. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, których zadaniem jest zebrać informację dotyczące zagrożenia powodzią oraz sposobów radzenia sobie z nią. Najważniejszym celem PZRP i ich aktualizacji, jest oczywiście ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem PZRP jest katalog działań służący do osiągnięcia celów całego PZRP. Wśród nich są działania techniczne i nietechniczne. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej: https://stoppowodzi.pl/

Zainteresowane osoby uwagi do projektów aPZRP mogą przekazać:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie: www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

− pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

0001