Gmina Niechlów

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 14.10.2021 r. do 20.10.2021r.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25, dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków. Rozpatrywane będą również wnioski niewpisujące się w priorytety Rady Rynku Pracy ustalone na rok 2021r.

kfs-logo_auto_1600x800