Gmina Niechlów

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Niechlów legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w ogólnych pojemnikach do gromadzenia odpadów. PSZOK mieści się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 (wschowska Oczyszczalnia Ścieków) i czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, sobota w godzinach 8:00 - 14:00.

Rodzaje odpadów, które mogą być przyjmowane do PSZOK:

 • makulatura
 • plastykowe butelki po napojach
 • pojemniki i butelki po kosmetykach/chemii gospodarczej/środkach czystości/folia
 • opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach/opakowania jogurty itp.
 • opakowania piankowe/styropianowe
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przepracowane oleje/smary
 • opakowania po olejach/smarach/płynach chłodniczych/środkach ochrony roślin,
 • tonery/tusze
 • nośniki danych
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady drzewne i zielone (trawa, liście, gałęzie, drewno)
 • odpady kuchenne – suchy chleb, resztki i przeterminowane produkty bezmięsne
 • meble nietapicerowane
 • szkło opakowaniowe/butelki/słoiki
 • szkło płaskie/szyby
 • szkło gospodarcze/ceramika
 • odpady wielkogabarytowe – tapicerowane/wykładziny/dywany
 • metale żelazne i kolorowe
 • tekstylia/odzież
 • popiół/żużel
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie) - zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

unnamed