Gmina Niechlów

Przyjęcia interesantów:

 

Wójt Gminy Niechlów Beata Pona przyjmuje:

- w poniedziałki od 900 do 1300
- w czwartki od  1300 do 1500

 

Przewodniczący Rady Gminy  Stanisław Galant przyjmuje:

- w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1600

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Nuckowska - Ciulak
przyjmuje codziennie w godzinach pracy:

- poniedziałek od 800 do 1600

- od wtorku do piątku od 700 do 1500

  

 

W sprawach skarg i wniosków:

 

Wójt Gminy Niechlów Beata Pona przyjmuje:

- w poniedziałki od 1400 do 1600
- w czwartki od  1400 do 1600

 

Przewodniczący Rady Gminy  Stanisław Galant przyjmuje:

- w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1600