Gmina Niechlów

Dofinansowanie kosztów utylizacji zwierząt gospodarskich

 

            Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w pełni pokryje za rolnika koszty odbioru i transportu padłych zwierząt oraz dofinansuje koszty unieszkodliwiania zwierząt takich jak:

- bydło, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owce i kozy, które ukończyły 18 miesiąc życia w 100% kosztów poniesionych przez producenta rolnego na unieszkodliwienie,

- bydło, poniżej 48 miesiąca życia oraz owce i kozy poniżej 18 miesiąca życia do 75%kosztów poniesionych przez producenta rolnego na unieszkodliwienie,

- świnie, konie niezależnie od wieku do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego na unieszkodliwienie.

            Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i transportem padłych zwierząt gospodarskichz gatunku bydło, owce, kozy, konie lub świnie z obszaru gminy Niechlów w 2014 roku:

 

1.       ZP-H B. RAKOWSKA, tel. 65 571 17 29,

2.       PROMAROL-PLUS Sp. z o.o, tel. 65 549 32 97,

3.       SARIA POLSKA Sp. z o.o., tel. 12 387 30 65,

4.       ZR-P FARMUTIL HS SA, tel. 67 281 42 61 lub 16 622 70 52.

 

Podane numery są całodobowymi numerami telefonów, zgłoszeń można dokonywać o każdej porze. Jednak, rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez ww. przedsiębiorstwa.

 

Informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/doplaty-do-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

 

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części.

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części