Gmina Niechlów

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W ramach tego działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwaliifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.
Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta

Więcej informacji: link

img_3208

0002

0001-2

opuscic-biuro-wczesnie-dzien-media-spolecznosciowe-grafika

Wśród pięciu uchwał nad którymi w piątek obradowali nasi radni była ta najważniejsza. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 13 radnych, 1 był przeciw. Dzięki rządowemu wsparciu w nadchodzącym roku zaplanowane zostały inwestycje na kwotę 9 188 239,19 zł. Warto dodać, że zarówno uchwała budżetowa jak i ta o Wieloletniej Prognozie Finansowej zyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Na 2021 r. zaplanowano między innymi modernizację świetlicy wiejskiej we Wronińcu, przebudowa drogi gminnej w Żabinie oraz przebudowa drogi gminnej w Bogucinie.

img_3613