Gmina Niechlów

0001-2

Na spotkaniu, w którym uczestniczył Zastępca Wójta Michał Frąckowiak wraz z ponad 150 samorządowcami z województwa dolnośląskiego, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie Funduszu Inwestycji Samorządowych, który zainicjował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Gminie Niechlów w ramach tego programu zostało przyznane 684 636,00 zł.

Uruchomiona Tarcza dla Samorządów jest wsparciem samorządów, które mogą wykorzystać na realizację inwestycji, które będą wychodziły naprzeciw lokalnej społeczności np. budowę dróg, rozbudowę kanalizacji lub miejsca rekreacji mieszkańców.

img_1145

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu  gorąco zaprasza do oddania krwi w siedzibie Centrum, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Zapraszamy wszystkich regularnych Krwiodawców, a także tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi.

Pamiętajmy, że krew potrzebna jest każdego dnia a wielu pacjentów spędzi swoje wakacje w szpitalu walcząc o zdrowie i życie. Oddawana przez Krwiodawców krew i jej składniki jest przetaczana osobom po wypadkach, pacjentom po zabiegach operacyjnych, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach, z chorobami nowotworowymi, w tym w trakcie chemioterapii.

Aktualnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Szczególny apel do osób z grupą krwi O Rh-, ponieważ w nagłych wypadkach może być przetoczona każdemu pacjentowi, jeszcze przed oznaczeniem grupy krwi.
Pomóżmy wszystkim, którzy czekają na powrót do zdrowia.

red-and-white-bordered-simple-blood-day-poster

Przypominamy o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4.Ze względu na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, DPS we Wronińcu jest zamknięty.

Mieszkańcy swoje głosy w najbliższych wyborach będą mogli oddać na świetlicy wiejskiej w Naratowie.

104304644_699806397257426_6880570212039835504_n104772939_699806447257421_5805646095453517741_n

00014

00013

105943690_263450601580314_2566057128144695948_n

Wczoraj naszą gminę odwiedził poseł na Sejm RP Paweł Hreniak. Były Wojewoda Dolnośląski odwiedził miejsca, które zostały zrealizowane dzięki rządowym dofinansowaniom. Pierwszym punktem spotkania były odwiedziny w Klubie "Senior +" w Żuchlowie. Seniorzy i seniorki przywitały gościa uśmiechem, śpiewem oraz domowymi wypiekami . Uczestnicy nie kryli zadowolenia z przeprowadzonej inwestycji i z entuzjazmem opowiadali o zajęciach, w których uczestniczą na co dzień w klubie. Wartość zadania to 257 738,11 zł, z czego 150 tys. zł pochodzi z rządowego wieloletniego programu "Senior+".

Zastępca Wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak, wziął udział w spotkaniu ponad 150 dolnośląskich samorządowców z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim.

Premier rządu potwierdził kontynuację programów rządowych, z których skorzystali mieszkańcy gminy. Program SENIOR + z którego wyremontowana została świetlica w Żuchlowie, czy Fundusz Dróg Samorządowych

z którego właśnie korzystamy i rozpoczynamy remont ul. Krótkiej w Niechlowie, będą kontynuowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia rzeki Warty (km 617,60), wg. stanu na dzień 22.06.2020 r.

  1. STANY WODY
  2. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Na Sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca Zastępca Wójta Gminy Michał Frąckowiak większością głosów, otrzymał wotum zaufania oraz zostało mu udzielone absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r.

Podczas sesji nie zabrakło podziękowań oraz gratulacji, z tytułu udzielonego absolutorium. Podziękowanie za współpracę w zeszłym roku otrzymał z rąk Michała Frąckowiaka między innymi, Radny Powiatowy Kazimierz Bogucki. Zastępca podziękował również radnym naszej gminy, kierownikom jednostek a także wszystkim pracownikom urzędu.