Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

Po długotrwałej nauce zdalnej, dwumiesięcznych wakacjach uczniowie i nauczyciele powitali nowy rok szkolny 2021/2022.

1 września to dzień, w którym nie tylko świętujemy rozpoczęcie roku szkolnego, ale także dzień, w którym obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed rozpoczęciem ceremonii uroczystego otwarcia roku szkolnego, Michał Frąckowiak wraz z dyrektorem Bronisławem Pospiechem złożyli kwiaty przed pomnikiem, aby uczcić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie minutą ciszy upamiętniono wszystkich poległych.

Po części oficjalnej nastąpiło pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Uczniowie złożyli ślubowanie, po którym dyrektor pasował ich na pełnoprawnych członków niechlowskiej społeczności.
Michał Frąckowiak złożył wszystkim życzenia na nowy rok szkolny, życząc przede wszystkim zapału i determinacji przy nadchodzącej, kilkumiesięcznej pracy. Niech ten rozpoczynający się rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, spokojny i obfitujący w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

img_6755

img_6653

Na drodze wsparcia i promocji elektromobilności Departament Strategii i Rozwoju Enea Serwis, informuje, że w dniu 2 lipca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły zasady nowego programu pomocowego w zakresie wsparcia elektromobilności – „Mój Elektryk”. Program wystartował 12 lipca – w pierwszej kolejności dla osób fizycznych z budżetem 100 milionów złotych do wykorzystania w obecnym roku (łącznie pół miliarda złotych do roku 2025). Wprowadzono wiele usprawnień względem poprzedniej edycji, m.in.: podnosząc poziom cenowy zakupu pojazdu do 225 000 zł, a w przypadku osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny znosząc ten limit całkowicie i zwiększając wysokość dopłaty. Z benefitów będą mogły skorzystać w pierwszej kolejności osoby fizyczne, a w ciągu kilku tygodni także przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.

W dalszym ciągu procedowany jest projekt wsparcia dla budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do wykorzystania będzie 800 milionów złotych w latach 2021 – 2023. Gdy tylko pojawią się nowe informacje w tym zakresie również będziemy Państwa informować.

image001


moj-elektryk

plakat_asf-wersja-zmniejszona

dozynki_domaniow_2021

Informujemy, że Gmina Niechlów przystąpi do realizacji programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu było zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Niechlów odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, wszystkie osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły informacje o posiadanych odpadach, winni złożyć wniosek potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Gminy Niechlów w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2021 r. Wniosek do pobrania w załączniku  lub w pokoju nr 11 kontakt pod numerem tel. 65 54432 57 .

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) będą zobowiązani do wygenerowania przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek


folie