Gmina Niechlów

samorzadowiec

senior-plus-logo

          W najbliższy poniedziałek tj. 01-06-2020r. – o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Żuchlowie odbędzie się spotkanie organizacyjne Seniorów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w programie „Klub Senior +”

                       Klub posiada jeszcze wolne miejsca czekamy na zgłoszenia.

Informacje pod numerem Tel. 603 086 114

 

                                                                                         Zapraszamy

Dzięki nawiązanej współpracy z 16. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, po raz kolejny żołnierze wsparli naszą gminę w dostarczeniu artykułów z Banku Żywności.

Wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Luboszycach żywność została szybko i bezpiecznie dostarczona do mieszkańców, którzy korzystają z takiej formy pomocy.

0001

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przedstawiamy Państwu kolejną sylwetkę Gminy Niechlów – Piotr Atrachimowicz, prezes Stowarzyszenia Triumphator Judo i Jujitsu.

Pan Piotr związany z tą dyscypliną sportu związany jest od 6 roku życia, gdzie po raz pierwszy odbył swój trening z trenerem Panem Remigiuszem Drzewieckim.

Na pytanie skąd wziął się pomysł na stworzenie właśnie klubu Judo i Ju-Jitsu odpowiada:

Uwaga Rodzice,

informujemy, że przedszkola w Niechlowie i Sicinach będą prowadziły zajęcia opiekuńcze od godziny 6:45 do godziny 15:45.

Jeżeli ktoś z Państwa nie jest w stanie zapewnić dziecku opieki i wyraża chęć skorzystania z miejsca w przedszkolu, prosimy o wypełnienie formularza, który jest dostępny do pobrania na stronach placówek i dostarczyć go co najmniej dzień przed planowanym pójściem dziecka do przedszkola.

Szanowni Państwo
 
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.05.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 5
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 4
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 30  w tym:
  • Gmina Góra - 21
  • Gmina Wąsosz - 1
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 8.
Osób hospitalizowanych – 10 w tym:
  • Gmina Góra - 9
  • Gmina Wąsosz - 0
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 27.

Sprzęt komputerowy zakupiony dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 został przekazany naszym placówkom oświatowym.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, spowodowaną COVID-19. Zawieszenie działalności placówek oświatowych spowodowało rozpoczęcie zdalnych lekcji. Wielu uczniów nie posiada sprzętu komputerowego bądź dostępu do internetu, w związku z czym nie jest w stanie realizować podstawy programowej. Łącznie zakupiono 35 tabletów i 13 laptopów. Użyczeniem zakupionego sprzętu uczniom zajmą się dyrektorzy placówek.