Gmina Niechlów

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

 

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Od dziś otwarte są Gminna Biblioteka w Niechlowie oraz Filia biblioteczna w Sicinach, które zmieniły godziny otwarcia.

Gminna Biblioteka w Niechlowie będzie czynna dla czytelników:
poniedziałek: 11:00 – 17:00
wtorek - piątek: 9:00 – 15:00

Filia biblioteczna w Sicinach:
poniedziałek: 10:00 – 16:00
wtorek - piątek: 9:00 - 15:00

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) „osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r.”

10 maja przypada Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Z tej okazji wszystkim wszystkim, którzy dbają o warunki życia naszych mieszkańców składamy najszczersze podziękowania.

Jest to trudna i ciężka praca, dlatego życzymy dużo siły, cierpliwości oraz wszelkiej pomyślności.

Życzymy, aby w codziennej pracy nie zabrakło życzliwości mieszkańców oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

dzien-pracownika-gospodarki-komunalnej

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem PKW z dnia 07 maja, dotyczącego wyborów na prezydenta w 2020 roku.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-roku

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej. Święto zostało ustanowione w 2015 r., a ustawa, która została podpisana przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zniosła tym samym Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja i funkcjonujące w kalendarzu od 1945 r., które zostało ustanowione przez władze PRL.

W imieniu mieszkańców oraz radnych kwiaty pod pomnikiem w Sicinach zostały złożone przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Gminy.

95847876_673833079854758_3003841534878547968_n

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztę tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

armir

95815797_671931130044953_779246391938514944_n

3 maja minęła 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Gminy Niechlów wraz z Zastępcą Wójta w imieniu mieszkańców naszej gminy złożyli symboliczne kwiaty pod obeliskiem w Sicinach.

 

95768296_671302200107846_1121378057899212800_o 

0001