Gmina Niechlów

Tobie Ojczyzno… uroczyste obchody Święta Patrona w Zespole: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie

,,Bohaterowie nie umierają.

Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych,

którzy podążają ich śladem”

/Emily Potter/

 

07 lutego 2020r. w Niechlowie już po raz 28. Społeczność Szkolna i przybyli goście uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej Patrona Szkoły- Armię Krajową.

Było nam niezmiernie miło gościć; Starostę Górowskiego Kazimierza Boguckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Galanta, lokalne władze samorządowe w osobach; zastępcy Wójta Pana Michała Frąckowiaka i skarbnika gminy Pani Agnieszki Przybylskiej, delegacje lokalnych zakładów, szkół i instytucji, Bernarda Bazylewicza- dyrektora PCDNiPPP w Górze wraz z Panią Marią Chomicz-Zych: organizatorów XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym,,Armia Krajowa- siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”.

Szczególnymi gośćmi byli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Leszno z przewodniczącą Kpt. Joanną Kiąca-Fryczkowską na czele, uczestniczką Powstania Warszawskiego, byłą więźniarką obozów w Ravensbrück i Bergen-Belser. Towarzyszyła jej córka Małgorzata Morkowska i członkowie ŚZŻAK o. Leszno- Barbara Piwońska, Marek Goryniak i Andrzej Gumienny- potomkowie członków AK, którzy pielęgnują pamięć o nich na naszym terenie. Gościliśmy także Panią Hannę Mamulską- córkę pierwszej kierownik szkoły w Niechlowie Pani Teresy Czerskiej, która również była żołnierzem AK. Tradycyjnie w progi naszej szkoły zawitała także delegacja uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z dyrektorem Panem Karolem Olendrem. W ramach podpisanej w czerwcu 2019r. deklaracji o współpracy gościliśmy także Pana Przemysława Bożek- Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który przywiózł dla uczniów materiały i gry dydaktyczne. Podjęliśmy także decyzję o nawiązaniu współpracy z grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów, która przyjedzie do szkoły na specjalne lekcje historyczne.

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną przed budynkiem szkoły, w której udział wzięli uczniowie wszystkich klas, nauczyciele oraz zaproszeni goście. W asyście sztandarów szkół odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Następnie delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przy pamiątkowym obelisku, oddając tym samym cześć wszystkim poległym żołnierzom Armii Krajowej.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Dyrektor Zespołu Bronisław Pospiech powitał zaproszonych gości. Wszyscy zebrani wysłuchali krótkiej monografii przedstawionej przez wicedyrektor szkoły, w której wskazała przede wszystkim na działania, jakie podejmuje szkoła, aby nie zapomnieć o ludziach, którzy swoją postawą i odwagą przynieśli Polsce wolność.

Szkoła od 2010r. należy do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. Od 2011r. działa w szkole Klub Historyczny, który współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, gromadząc pamiątki, prace konkursowe i organizując dla młodzieży wyjazdy edukacyjne finansowane przez IPN. Wcześniej, bo już w 2005r., szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa, a w 2007r. zdobyła Certyfikat,,Szkoły z Tradycją”. Rok 2012 to odznaczenie szkoły Medalem,,Pro Patria” przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rok 2019 to nagroda honorowa,,Świadek Historii” przyznana Dolnośląskiej Rodzinie. Rok 2020 to Honorowa Odznaka,,Być jak Zośkowiec”. Uczniowie aktywnie włączyli się też w akcje,,Niepodległa! Do hymnu”,,,BohaterON”- pisząc kartki i listy do Powstańców Warszawskich.

W dalszej części uroczystości Pani Maria Chomicz-Zych przedstawiła protokół z wynikami finału XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Wzięło w nim udział 152 uczniów ze szkół z terenu naszego powiatu, ale także z Oleśnicy, Strzelina, Wrocławia i Bolesławca. Laureatami finału zostało 29 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi (kl. IV-VI) i starsi (kl. VII-VIII i ponadpodstawowe). Spośród uczniów naszej szkoły laureatami w zakresie prac plastycznych zostali:

*w kategorii,,młodsi”: III miejsce Bartłomiej Dubiński (opiekun: Gabriela Mielcarek)

*w kategorii,,starsi”: I miejsce Oliwia Kierbaj (opiekun: Gabriela Mielcarek); II miejsce Magdalena Mączka (opiekun: Elżbieta Sokołowska); III miejsce Tomasz Michalski (opiekun: Gabriela Mielcarek).

W zakresie prac pisemnych na scenariusz uroczystości:

*I miejsce Aleksandra Guz i II miejsce Robert Mielcarek (opiekun Halina Kuchta).

Wszystkie prace można było obejrzeć na przygotowanej wystawie pokonkursowej, którą organizujemy w naszej szkole już od 2000r., dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło nas PCDNiPPP w Górze i wszechstronnej współpracy z tym podmiotem. Każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy okolicznościowy biuletyn, który graficznie opracowała Pani Anna Majer.

W kolejnej części uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli bardzo przejmujący montaż słowno-muzyczny, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele, a motywem przewodnim była historia Cichociemnych. Autorem scenariusza była Pani Elżbieta Sokołowska.

Zachowanie pamięci o bohaterach Armii Krajowej ma ogromny wpływ na kształtowanie świadomości narodowej młodego pokolenia. Twoi Bohaterowie, Polsko…to wspaniali żołnierze, którzy swoim życiem udowadniali, że ,,czego podejmujemy się z miłości do Ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością”. Znaczenie pamięci narodowej, tradycji i kultury w historii naszego narodu bardzo trafnie określił Jan Paweł II w swojej książce,,Pamięć i tożsamość””: ,,Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć- a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród zaborów i okupacji własną suwerenność jako naród”. Ten wielki Polak i Autorytet moralny uczył nas, jak cenić wolność, która nigdy nie jest dana na zawsze. W tym roku w maju będziemy obchodzić 100. lecie Jego urodzin, stąd Rok 2020 ogłoszony został Rokiem Jana Pawła II. Uczmy się od Niego, jak zmieniać świat nie siła miecza, nie siłą armat, tylko siłą słowa.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, rodzicom, Radzie Rodziców i życzliwym sponsorom. To dzięki Wam nasze święto miało podniosły i uroczysty charakter.

Wicedyrektor Zespołu

Halina Kuchta