Gmina Niechlów
Zapytanie ofertowe- Wymiana bramy garażowej wraz z poszerzeniem otworu w remizie OSP w miejscowości Żuchlów 

Treść zapytania Formularz ofertowy Wykaz robót budowlanych

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu