Gmina Niechlów

Gmina Niechlów ogłasza uzupełniający  nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Żuchlowie

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Niechlów,
  • w wieku 60 +
  • osobą nieaktywną zawodowo
  • chcesz spędzić aktywnie czas w miłym towarzystwie

 

             

     ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior +

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+”” jest bezpłatne.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty   

     w Gminie Niechlów ul. Głogowska 31,.

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:  

   w budynku urzędu Gminy Niechlów (od poniedziałku do piątku w godz.( 7:00 – 15:00);

  1. Głogowska 31, Niechlów    oraz ze strony internetowej Gminy Niechlów .

 

Jeżeli nie masz możliwości pobrania deklaracji ze strony urzędu,lub masz problem z jej wypełnieniem 

 ZADZWOŃ   dostarczymy pod wskazany adres oraz pomożemy w wypełnieniu :

 

 NUMER KONTAKTOWY  603-086-114

      

Zajęcia w Klubie „Senior+” będą kontynuowane po zakończeniu obecnej sytuacji związanej z wirusem COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

  • deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Żuchlowie;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020