Gmina Niechlów

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 §8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 16 Uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (z późn. zm) informuję co następuje:

  • 1

Z uwagi na brak minimalnych składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I i Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II zawiadamia o możliwości dokonywania dodatkowych, samodzielnych zgłoszeń przez wyborców, w gminach z terenu właściwości Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu.

  • 2

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

/-/ Marcin Sosiński

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II

/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska