Gmina Niechlów

Z uwagi na utrudnienia spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie został wydłużony o trzy miesiące. Rolnicy, którzy będą chcieli starać się o dotację w ARiMR z PROW 2014-2020 na inwestycje dotyczące nawadniania gospodarstw mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

 

was_220420_02