Gmina Niechlów

Jako jedna z dziesięciu gmin z okręgu wrocławskiego, Gmina Niechlów uzyskała dofinansowanie w wysokości 456 063,00 zł na przebudowę ul. Krótkiej w Niechlowie.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na dwa odcinki o łącznej długości 250 mb, których płyty betonowe zastąpi masa bitumiczna. W naborze gmina wnioskowała również o drogę w Głobicach, jednak wniosek nie spełnił wymagań formalnych. Stosowane zmiany i poprawki zostały już naniesione tak, aby w kolejnym naborze móc ponownie wnioskować o przebudowę tej drogi.

Drogi, na które zostały wykonane dokumentacje projektowe zostaną złożone we wnioskach w kolejnym naborze już w sierpniu:

a) Wroniniec odcinek 608 mb - wartość 797 143,89 zł,

b) Niechlów ul. Tylna 244 mb - wartość 302 635, 35 zł,

c) Bogucin odcinek 401 mb - wartość 593 772,56 zł

d) Głobice: odcinek 965 mb - wartość 1 505 214,91 zł,

Jest to pierwsze dofinansowanie, które Gmina Niechlów otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

93773512_661424221095644_7220358113596014592_o