Gmina Niechlów
Dzisiaj Michał Frąckowiak spotkał się z przedstawicielami firmy Remerus Liessen Sp. z o.o Konserwacja Obiektów, Zabytków i Miejsc Dziedzictwa Narodowego w celu podpisania umowy na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe". Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 90% wartości inwestycji. Całość inwestycji wyniesie 4 045 470,00 zł. Ramy tego zadania obejmują:
Wykonanie zabiegów konserwacyjnych i renowacyjnych w Pałacu w Sicinach,
Zagospodarowanie Górki Macieja polegające na powstaniu w tym miejscu m.in placu zabaw oraz parku linowego.
 
 
img_4090