Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów informuje, że uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Niechlów, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowego mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Niechlów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawiera Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Niechlów, Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Niechlów oraz Uchwała Nr XXVI/167/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów uczęszczających do szkół na ternie Gminy Niechlów.

Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Niechlów upływa z dniem 30 września 2022r.

Wnioski do pobrania:
stypendium artystyczne
stypendium naukowe
stypendium sportowe

 

nabor-wnioskow-na-stypendia-dla-uczniow-2022