Gmina Niechlów

 Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, Niechlów, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Szaszorowice

Termin wywieszenia: od 16.09.2022r. – do 8.10.2022r.

informacja-5ac