Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Niechlów. Wymagane dokumenty należy złożyć do 30 września 2022 r. do godz. 13:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów, pok. nr 14. Więcej informacji link.

60071fda0846a_o_medium