Gmina Niechlów

Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!", której organizatorem jest Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbywane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. Ustawa Prawo Budowlane określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel/zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłoby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Ważnym elementem kampanii jest także uświadomienie społeczeństwu, że prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia oraz, że brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

plakat