Gmina Niechlów
Między Gminą Niechlów a Powiatem Górowskim zawarto porozumienie w sprawie warunków powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 1091D, 1094D i 1095D w miejscowościach Bartodzieje, Głobice oraz Żabin.
 
Porozumienie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Niechlów i Powiatu Górowskiego.
 
Zaplanowany budżet Gminy Niechlów na to zadanie opiewa na kwotę 4 900 000,00 zł.
 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansuje zadanie w kwocie 4 655 000,00 zł.
 
screenshot-2023-01-24-at-08-50-13-zawarto-porozumienie
 
screenshot-2023-01-24-at-08-50-32-zawarto-porozumienie