Gmina Niechlów
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów”.
 
Zadanie ma na celu:
1) Modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Miechów,
2) Modernizację pompowni wody w miejscowości Naratów,
3) Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Niechlów.
 
Wykonawcą zadania jest HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. z Leszna, a umowa opiewa na kwotę 4 789 620,00 zł.
 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości Inwestycji.
 
 
img_1152

5b4e2bfb-bbd7-4765-a741-9a993dc67966