Gmina Niechlów

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony, na zbycie praw własności lokali mieszkalnych w miejscowości Naratów. Szczegóły poniżej.

11

00013