Gmina Niechlów

Gmina Niechlów otrzymała dofinansowane w wysokości 20 000,00 zł,  na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy.
Dofinansowanie zostało przydzielone z budżetu województwa.


Zadanie będzie realizowanie na działkach: 

  • nr 164 obręb KARÓW,
  • nr 30,137,138 obręb GŁOBICE,
  • nr 771/2, 808 obręb SICINY.

Wartość planowanych robót wynosi 40 000,00 zł, a zakres rzeczowy planowanych prac to ponad 3000 mb. Wkrótce, na to zadanie, zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe.

rowy