Gmina Niechlów

3 czerwca wraz z Inspektorem Terenowym Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, dokonaliśmy odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej, oznaczonej numerem działki 66 w miejscowości Naratów."

Jest to zadanie finansowane ze środków zewnętrznych, którego wartość to blisko 400 tys. zł. Istniejący odcinek połączy się docelowo z drogą poscaleniową, której wykonaniem zajmie się powiat górowski.

To pierwszy odcinek z dwóch, którego wykonanie leży po stronie Gminy Niechlów, w ramach scalania gruntów. Kolejny odcinek będzie dotyczył dz. nr 101 - droga na cmentarz w Naratowie.

 

ff