Gmina Niechlów

Wniosek Gminy Niechlów o dofinansowanie w formie dotacji, złożonego w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie.
Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 20.779,17 zł, z czego kwota dotacji to 13 148,00 zł, a wkład własny Gminy Niechlów - 7 631,17 zł.

W najbliższym czasie ruszamy z postępowaniem, który umożliwi realizację zadania. Łącznie planuje się unieszkodliwić 26,297 Mg odpadów rolniczych, pochodzących z gospodarstw rolnych,

które w 2019 roku zgłosiły swoją deklarację udziału w niniejszym programie.

aa