Gmina Niechlów

Wójta Gminy Niechlów - Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Niechlów:

a) zgłoszenie kandydatury na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Niechlów,

b) oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych,

c) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

e) oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

00011000022