Gmina Niechlów

W Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Bliska przestrzeń".

Projekt ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie

planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu gmina otrzyma wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych, granty finansowe na przeprowadzenie konsultacji społecznych,udział w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni.

img_1347

img_1349

img_1353