Gmina Niechlów

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. Gmina Niechlów otrzymała dotację celową w wysokości 30 tys. zł. na zadanie „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

W ramach tego zadania na świetlicy zostanie wymieniona przede wszystkim instalacja elektryczna. Gmina Niechlów znalazła się na 7 miejscu listy rankingowej pośród 96 złożonych wniosków.

11053159_775967012515952_2680434622674178202_o