Gmina Niechlów

Z rąk marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego zastępca wójta Michał Frąckowiak otrzymał promesę na realizację zadania "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie".
Kwota jaka została przyznana Gminie Niechlów to 30 tys. zł. W ramach prac przewidziana jest przede wszystkim wymiana instalacji elektrycznej. Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2020 r.
Taka pomoc finansowa może być przeznaczona na realizację takich zadań jak budowa, przebudowa lub remont obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno–kulturalne. Wsparcie może być przeznaczone także na zakup sprzętów dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

img_1514

img_1481

img_1524

img_1541

img_1550