Gmina Niechlów

W związku z okresem prowadzenia prac polowych Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas zbiorów i transportu plonów, a także o właściwym ustawianiu stogów, stert i brogów.

00019