Gmina Niechlów
W urzędzie gminy została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. "„Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - firmą ARTMEDIA SERWIS.
Przypomnijmy, że na to zadanie gmina Niechlów otrzymała dotację celową w wysokości 30 tys. zł. W ramach tego zadania na świetlicy zostanie wymieniona przede wszystkim instalacja elektryczna. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac.

118306036_745597729344959_2715102844272218919_o

unnamed2