Gmina Niechlów

Już za 5 dni rusza Powszechny Spis Rolny!
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
 - osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 - osób prawnych;
 - jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
 - samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
- telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
 - telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 - bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

plakat_a4__rgb__bez_spadw-01