Gmina Niechlów

Przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galant oraz zastępca wójta Michał Frąckowiak wzięli udział w spotkaniu sołeckim w Sicinach, które zostało zwołane na prośbę sołtysa sołectwa pani Jolanty Nowickiej.

Spotkanie dotyczyło między innymi odwołania ze stanowiska dyrektora GOK-u pani Katarzyny Kurdek oraz połączenia instytucji kultury. Przy udziale radnych, a także licznym udziale sołtysów, rodziców i mieszkańców innych miejscowości Michał Frąckowiak przedstawił rozwiązanie dotyczące zmiany organizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Oprócz tego poinformował o trwającej już inwestycji, która dotyczy zagospodarowania terenu na górce Macieja w Sicinach. Obszar ten zostanie zniwelowany i uporządkowany. Trwa również opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu. W niedługim czasie z rządowych pieniędzy, które otrzymaliśmy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych chcielibyśmy,aby powstał tam kilkunastoarowy plac zabaw i miejsce wypoczynku nie tylko mieszkańców Sicin, ale całej gminy Niechlów.

Ostatnim podjętym tematem było zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat przebudowy drogi Brzeżany- Siciny. Mieszkańcy poinformowali, że priorytetem dla nich jest droga Wioska - Siciny i chcieliby, aby ta droga została wykonana w pierwszej kolejności. Taką informację na temat przebudowy tych dróg, prześlemy do Starostwa Powiatowego w Górze.

siciny