Gmina Niechlów

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć do urzędu gminy wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z podpisaną umową dzierżawy w pokoju nr 11. Na wydanie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy Wójt ma 7 dni. Wniosek można pobrać klikając w link.

potwierdzenie-umowy-dzierzawy-kdue7uuo