Gmina Niechlów

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów”. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy na całej długości. Oprócz tego ułożono nowe oraz przebudowano istniejące już chodniki, a także wykonano odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych.

Całość zadania wyniosła 279 267,81 zł, ale warto przypomnieć, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 209 450, 86 zł.  Wykonawcą zadania była firma DROGOMEL.

img_3152

img_3148