Gmina Niechlów

Przypominamy o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyjęta przez Prezydenta RP. Rolnicy, którzy chcieliby dokonać samospisu proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia spotkania z rachmistrzem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Urzędzie Gminy Niechlów nie możliwości dokonania samospisu. Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy  z 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

000111