Gmina Niechlów

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy Niechlów informujemy producentów rolnych oraz rolników, że tuż po wystąpieniu na terenie gospodarstwa rolnego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego generującego straty jak: powódź, huragan, piorun, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, grad, lawina, rolnik powinien o tym niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Niechlów.

Rolnik ma prawo do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie, tylko i wyłącznie tych które powstały w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do 28.11.2020 r. Warunkiem szacowania szkód przez gminną komisję jest złożenie wniosku do wójta wraz z załącznikami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa w 2020 r.

Wniosek

Oświadczenie producenta rolnego nieposiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej

Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej

 

img_3217

img_3195