Gmina Niechlów

Najlepsi z najlepszych otrzymali dziś z rąk p.o. Wójta Gminy Michał Frąckowiak stypendia w kategorii naukowej, artystycznej oraz sportowej. W tym roku stypendium otrzymało 26 uczniów, którzy spełnili odpowiednie kryteria zawarte w regulaminie przyznawania stypendiów. Warunkiem dla wszystkich nagrodzonych było uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej ocen. Warto dodać, że dzięki naszym radnym środki dla stypendystów w tym roku zostały w zwiększone. W kategorii naukowej stypendia otrzymali: Weronika Wojnowska, Bartosz Bojanek, Wiktoria Galant, Aleksandra Guz, Szymon Getner, Alicja Janik, Klaudia Kmiecik, Weronika Kopaniecka, Anna Kwaśnik, Aleksandra Magdycz i Karolina Woźnica. W kategorii sportowej: Karolina Świstek, Szymon Charysz, Grzegorz Hływa, Miłosz Baran, Jakub Ochnia, Michał Śpiewak oraz Kacper Pieniak. W kategorii artystycznej: Oliwia Kierbaj, Filip Laksander, Magdalena Mączka, Stanisław Monkiewicz, Weronika Skoczylas. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z uroczystej gali.

- Mimo sytuacji epidemiologicznej chciałem osobiście wręczyć Wam te stypendia i złożyć przy tym najszczersze gratulacje. Wasz wysiłek i zaangażowanie zasługują na wyrazy uznania. Gratuluję również Waszym nauczycielom i rodzicom, którzy wspierają Was w osiąganiu coraz większych sukcesów. Jestem pewny, że te stypendia zmotywują do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań, pasji. - powiedział Michał Frąckowiak.

Podczas wręczenia nagrodę Wójta Gminy Niechlów otrzymały również dwie nauczycielki Zespołu Szkół w Sicinach - Dorota Szostek oraz Dorota Kamińska za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej i zaangażowanie w rozwój oświaty .

W ubiegły piątek stypendia sportowe otrzymali również członkowie Klubu Triumphator Judo i Jujitsu oraz Rawickiego Klubu Sportowego Bock: Robert Mielcarek, Igor Porciany oraz Hubert Porciany. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

img_3402

img_3345

 

img_3336

 

img_3342

 

img_3395

 

img_3362

 

img_3449

 

img_3364

 

img_3474