Gmina Niechlów

850 tysięcy złotych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie oraz 500 tysięcy na drogę w Bogucinie – tyle otrzyma Gmina Niechlów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi etap rządowego programu został rozstrzygnięty, a 8 grudnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę inwestycji, które otrzymały takie dofinansowanie. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

- Przy 1,5 milionowym budżecie na różnego rodzaju inwestycje, dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych to ogromne wsparcie dla naszej gminy. – mówi Michał Frąckowiak

Warto dodać, że gmina złożyła również wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, którego lista rankingowa nie została jeszcze ogłoszona.

- Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku dotyczącego przebudowy drogi w Głobicach oraz przebudowy drogi we Wronińcu. Jesteśmy dobrej myśli. W tym roku udało nam się już pozyskać ponad 2 miliony 600 tysięcy środków zewnętrznych. Bez wsparcia zewnętrznego, nie udałoby nam się zrealizować tak wielu inwestycji w mijającym roku. – dodaje.

FILM