Gmina Niechlów
Informujemy, że rolnicy, którzy zainteresowani są powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych o grunty rolne położone na obszarze gminy Niechlów mogą złożyć informację o takim zapotrzebowaniu do 31 stycznia 2021 r.
Informacje zostaną przekazane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i będą podstawą oceny zapotrzebowania w toku analizy zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.
 
Wzór dokumentów dostępny jest tutaj ▶️: http://www.niechlow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1024&id=3349
fot. Bogusław Sikorski

127065005_1294448307565892_1537544729372846974_n