Gmina Niechlów

Ostatnie wydarzenia związane z opadami atmosferycznymi pokazały jak ważna jest ochrona przeciwpowodziowa. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz dbając o odpowiednie retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na terenie naszej gminy, podpisaliśmy umowę na rewitalizację zbiornika retencyjnego w Niechlowie. W ramach prac zostanie przeprowadzone między innymi odmulanie wraz z profilowaniem dna, oczyszczanie z roślinności zbiornika, plantowanie powierzchni skarp, usuwanie trzciny. Przewidywany termin zakończenia prac to 28 luty.

 

img_3233