Gmina Niechlów

Na terenie naszej gminy ruszyła realizacja zadania, dzięki któremu od rolników zostaną odebrane opakowania po nawozach, folie rolnicze, siatki, worki typu Big Bag, którzy wcześniej zadeklarowali taką chęć przez złożenie wniosku. Szacunkowa ilość odpadów jaką zamierza się odebrać z naszej gminy to 26,3 tony. Ilość może jednak ulec małej zmianie. Wykonawcą zadania jest Firma Recyklingowa Polska - Grzegorz Bełz. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

aa