Gmina Niechlów

Wczoraj została podpisana umowa na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności." Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat.

- Te zadanie, powstaje tak naprawdę dzięki mieszkańcom. To oni na zebraniach sołeckich bardzo często podnosili fakt, że jako jedna z liczniejszych wsi w naszej gminie - nie mają swojego miejsca spotkań. Jestem głęboko przekonany, że już pod koniec października tego roku, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanej świetlicy. - powiedział Michał Frąckowiak.

Całość zadania opiewa na kwotę 981 066,25 zł. W tym miejscu warto dodać, że gmina na ten cel pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 476 664 zł, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, którego celem jest poprawa i upowszechnianie dostępu do kultury w gminie. Planowane zakończenie zadania to październik br. Wykonawcą zadania jest firma PROK BUD Łukasz Prokocki.
W wyniku realizowanego zadania nastąpi upowszechnienie dostępu do kultury w gminie Niechlów poprzez budowę obiektu (świetlicy) we wsi Wroniniec pełniącego funkcje społeczno - kulturalne.

logadolny

 

img_3834

img_3833

img_3838