Gmina Niechlów

Mając na uwadze sytuację epizootyczną dotyczącą ASF oraz wyznaczeniem stref ochronnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze informuje o obowiązkach posiadaczy trzody chlewnej:

  1. Codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.
  2. Niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.
  3. Niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze o każdym przypadku padnięcia świń.
  4. Obowiązku zgłaszania oraz poddania badaniu przedubojowemu oraz poubojowemu świń przeznaczonych na użytek własny (lekarze weterynarii wyznaczeni do przeprowadzenia badania: Ryszard Rokicki te. 691 746 757, w zastępstwie Maurycy Matysiak tel. 608 321 757.
  5. W przypadku przemieszczania świń do innych gospodarstw albo rzeźni, przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

mapka-asf

Ponadto zamieszczamy informacje dotyczące strefy czerwonej i żółtej, w których znajduje się nasza gmina.

0001-1

0001-2