Gmina Niechlów

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe!

Według informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej link.

1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę link  ,naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij lub w wersji papierowej deklarację należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Gminy Niechlów ( deklaracje do pobrania na stronie link )

Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca jest to obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie realizowane w 2022 r., które ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu.

Więcej informacji na stronie link  lub pod numerem telefonu GOPS: 65 543 56 21

Złożenie deklaracji CEEB  prowadzi za sobą podwyższenie dodatku osłonowego.

 

ceeb